Adviesraad VVV ( AR)

Contactadres: 

Lou Van Nederkassel, Klaverheide 32, 2930 Brasschaat.
03 - 633 18 21
0486 / 052 492
lou.vannederkassel@telenet.be

Het staat elke club vrij om de bijeenkomsten van de Adviesraad bij te wonen.
Deze gaan door op de zetel van de federatie, De Zevende Hemel, Hoevensebaan 147 Kapellen.

Volgende bijeenkomst:   

De Adviesraad werkt enkel als een ADVISEREND orgaan naar het Hoofdbestuur toe.
Opzet is om in clubverband wat nader in te gaan op reglementen, situaties... die op
een Algemene Vergadering niet of nauwelijks aan bod komen.
Er wordt van elke bijeenkomst met AR  een verslag opgemaakt, en de antwoorden
op de vragen AR zijn op de website na te lezen .

Verslagen:

 29 maart 2001 10 december 2001 8 augustus 2002 10 april 2003 12 maart 2004
 11 februari 2014 29 maart 2017 20 december 2017