Verslag 29 maart 2001

VRAAG  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Betaling licenties via waarborg:
Binnen de AR werd dit voorstel unaniem goedgekeurd.
Er bestaat geen risico op verlies van gelden bij briefwisseling
en het is eenvoudiger bij de afrekening in Euro's.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Afgelasten van een speeldag:
Voorstel om art.80 aan te vullen: " Algemene afgelastingen
worden aangekondigd in "De Nieuwe Gazet" en in "Gazet
van Antwerpen", via VRT1  Teletekst pagina 598 en via VRT
Radio, vrijdag na 18u en zaterdag na 12u.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Aanvangsuur wedstrijden:
Voorstel om art.3 aan te vullen : "De wedstrijd dient uiterlijk
15 minuten na het vastgelegde aanvangsuur te starten, ook
bij het ontbreken van de aangeduide scheidsrechter.(art 54)
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Uitstellen van wedstrijden:
De AR dringt er op aan om enkel in EXTREME gevallen over
te gaan tot uitstel van een wedstrijd (dus niet voor skiverlof,
teerfeest, quiz of bonte avond).
Mogelijk wordt de wedstrijd vooruitgeschoven, dit steeds met
akkoord van de tegenstrever.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Topschutter alle reeksen:
De prestaties van de topschutters dienen beter in de verf
gezet en het voorstel wordt gedaan om voor ALLE reeksen
een trofee te voorzien. Aanpassen art. 75.
Op straf van boete moet de thuisploeg, naast het melden van
de uitslag binnen het uur ook voortaan de NAMEN van alle
doelschutters mededelen aan de planton.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Aanstellen clubafgevaardigde:
Het voorstel wordt gedaan om een clubafgevaardigde van de
bezoekers verplicht aan te stellen.
Alle clubafgevaardigden dragen een band (liefst in de club-
kleuren)
Clubafgevaardigde is een officiŽle taak die door een reserve-
speler, vermeld op het wedstrijdblad, mag vervuld worden.
De clubafgevaardigde moet een licentie bezitten.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Accomodaties kleedkamers:
Sommige lokalen zijn nog ten tijde van Napoleon: niet-
afsluitbare kleedkamers, onveilige of zelfs gevaarlijke ver-
warmingstoestellen.
Bij klacht zal de scheidsrechter ter plaatse controle uitoefe-
nen en zijn bevinding neerschrijven.
Art. 43 : "er mag een brog worden gevraagd voor de sleutel"
In de winter is het VERPLICHT om tijdens de rust in WARME
dranken te voorzien.
Het voorstel wordt aanvaard
er zal controle volgen.
Boeten en bijdragen:
De AR dringt er op aan deze zo laag mogelijk te houden,
met de komst van de Euro.
Het voorstel wordt in beraad
gehouden.
Wedstrijdblad in 3-voud :
Binnen de AR was er discussie.
Het voorstel werd gedaan om op het wedstrijdblad een vak
te voorzien waar afgevaardigden hun akkoord konden
betekenen NA de wedstrijd, niet verplicht maar enkel voor
de clubs die dit wensen.
Het wedstrijdblad zal aan-
gepast worden.
Uitgave in 3-voud is te duur
en bovendien onpractisch.
Conventie:
Kan de Conventie uitgebreid worden naar het Kempisch
Liefhebbersverbond en de Belgische Voetbalbond (voor wat
de zwaar geschorsten betreft) ??
Het voorstel wordt onder-
zocht.
Inschrijvingen volgend seizoen:
De AR vraagt striktere toepassing van het reglement art. 10
De inschrijvingsdatum is voor bestaande clubs UITERLIJK
1 week vůůr de laatste AV vast te leggen.
Tevens nogmaals de vraag om het VERPLICHTE karakter van
een AV te benadrukken. Verontschuldiging kan enkel in
extreme gevallen.
Het voorstel wordt aanvaard
v