Verslag 20 december 2017

VRAAG / OPMERKINGEN  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Er is een gebrek aan transparantie inzake financiën:
De penningmeester bestuur VVV zal op elke Algemene Vergadering
van juni een overzicht mededelen per kostenstaat.
De boekhouding wordt nadien voorgelegd aan 2 vrijwilligers die
ondertekenen voor akkoord.
De spelerslijst graag uitbreiden tot 35 spelers:
Dit is programmatorisch niet (meer) mogelijk en het kostenplaatje
voor een nieuw programma is te hoog in functie van de baten.
Armbanden worden door sommige afgevaardigden niet gedragen:
De refs en aanwezige bestuurs- en/of comitéleden zullen hier op toe
kijken en desgevallend de betrokkenen aanspreken.
De refs zijn gevraagd dit zeker na te zien voor aanvang wedstrijd.
De finale beker / memorial graag 1ste zaterdag van mei :
De AR meldt dat verderop in mei het (soms) lastig wordt om aan
voldoende spelers te geraken.
Het bestuur VVV merkt op dat hun kalender moet gelijklopen met die
van KAVVV.
Het is afwachten hoeveel clubs er inschrijven voor volgend seizoen.
Met een reeks van 16 clubs stopt de competitie (al) in maart, met
een reeks van 18 eindigt het seizoen op 29/4, er wordt in dat geval
van uit gegaan geen bekerfinales in te richten.
Het is ook niet duidelijk dat er één dan wel (nog) 2 reeksen komen.
De gele kaarten graag laten samenvallen met het seizoen:
De AR merkt op dat er van sommige clubs vraag is om de gele
kaarten te laten vallen bij einde seizoen. (geschorsten gaan sowieso
over naar nieuwe seizoen).
M.a.w. : men begint opnieuw "van nul ".
Het bestuur VVV kreeg al eerder deze vraag maar geeft ook nu
ongunstig advies.
Het voorgestelde systeem beloont immers de spelers die regelmatig
in de fout lopen.
Extra - speeldagen ERE worden gespeeld exclusief klassement :
Een aantal clubs wil de extra speeldagen liever niet opgenomen
zien in het klassement van ERE.
Vorig seizoen werd dezelfde vraag gesteld en de meerderheid van de
clubs uit ERE was gewonnen voor opname in het klassement.
Het bestuur VVV handhaaft dan ook de beslissing en de uitslagen
worden opgenomen in het klassement ERE.
Er is een gebrek aan transparantie inzake de bestuursleden:
Blijkbaar is er onvoldoende tot geen zicht op wat de diverse
bestuursleden doen voor de VVV.
Clubs willen m.a.w. beter zicht krijgen op wie voor wat instaat.
De voorzitter VVV heeft / had een tabel opgemaakt waarin alle taken
van alle bestuursleden zijn opgenomen.
Deze tabel wordt op de bestuursvergadering van 22/2 ek.
gefinaliseerd en nadien met de e.v. Info aan de clubs bezorgd.
Het bestuur verhoudt zich soms hoogmoedig :
De AR meldt dat bestuursleden sommige opmerkingen / vragen
m.b.t. de werking van het verbond weg lachen of verwijzen naar een
reeds jaren bestaande situatie en "kous af ".
Het is geenszins de bedoeling van de bestuursleden VVV om de
clubs op enigerlei wijze monddood te maken.
Maar er moet beoogd worden dat wat men voorstelt om te wijzigen
moet kunnen gelden voor ALLE clubs.
Het bestuur noteert alleszins dat er een verzoek is tot meer overleg
en betrokkenheid en zal waar nodig (en mogelijk ) anticiperen.