Verslag 29 maart 2017

VRAAG / VISIE ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR
De armbanden VVV zijn onpractisch en daardoor amper te dragen. Het probleem is bekend. De banden zijn in feite wat te groot en de velcro wordt week bij warmte.
Het bestuur bekijkt of een aanpassing kan gebeuren aan de nog aanwezige voorraad banden en/of er een alternatief wordt aangekocht.
Datum van de adviesraad stond niet op de website. Dit is niet gebeurd omdat de clubs alle waren aangemaild door Lou Van Nederkassel.
Had de vraag voor publicatie expliciet gekomen was daar zeker op ingegaan geweest.
We houden het bij een communicatiestoornis.
Art. 63 en art. 80 spreken elkaar tegen mbt eindklassement. Dit punt kwam er nadat vernomen werd dat Volksvriend en De Oude Withoef een TESTmatch moesten spelen voor de laureaat 1ste afdeling.
Dit reglement bestaat al sinds mensenheugnis !
Het bestuur meent dat er geen tegenstrijdigheden zijn.
Wel wordt art. 63 uitgebreid met " en via de website ".
Gele kaarten moeten bij voorkeur seizoensgebonden worden behandeld. Het voorstel Adviesraad hield in dat  2 gele kaarten worden geannuleerd einde seizoen en dat enkel de schorsingen doorgang vinden.
Het bestuur wil echter de foutlopers niet bevoordelen en het systeem van overdraagbare gele kaarten blijft aldus van kracht.
Er is vraag vanwege de clubs tot meer betrokkenheid en overleg met het bestuur. Dit bestuur wil de clubs zeker optimaal betrekken en voorstellen kunnen aangebracht worden via de Adviesraad, rechtstreeks naar bestuursleden en op de Algemene Vergaderingen.
Indien de opportuniteit aanwezig is zal het bestuur samenkomen met de clubs.
Bij een algemene afgelasting zou de betrokken speeldag naar de EERSTE inhaaldatum moeten gaan. Dit is dit seizoen inderdaad niet gebeurd omdat het de betrachting was de krokusvakantie zolang als mogelijk vrij te houden.
Verlenging van uiterste datum inschrijving nieuwe spelers moet mogelijk zijn. Los van de Adviesraad had het bestuur al actie ondernomen om deze te verplaatsen naar 1/2.
Lijst van de doelschutters graag regelmatiger publiceren. Zal voortaan 2-maandelijks verschijnen.
Scheidsrechter Pascal Backelant wordt niet meer opgesteld, hij kent de reden niet. Betrokken scheidsrechter diende zich aan te melden op het Onderzoekscomité, maar was afwezig.
Zolang de aanmelding niet gebeurt wordt hij ook niet opgesteld.
Het initiatief ligt dus bij betrokkene.
Zijn de kalenderboekjes nog nodig? Het bestuur deed navraag bij de clubs en gezien het zeer kleine aantal boekjes dat nog expliciet gewenst wordt, is besloten ze niet meer te laten drukken.
Clubs kunnen reclame van hun sponsors op de website laten publiceren.