Verslag 11 februari 2014

VRAAG / VISIE ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR
Ploegen die wijzigen van plein na druk kalenderboekjes moeten per wedstrijd beboet(*) worden en contracten moeten nageleefd worden.
(*) bestuur stort door naar gedupeerde terreinbeheerder
Het bestuur meent dat overeenkomsten tussen clubs en terreinbeheerders geen materie voor haar is.
Het komt er op neer om goede, lees sluitende, contracten te maken, deze zeker te laten ondertekenen en een voorschot te vragen bij overeenkomst.
AR vreest, doordat refs strenger gaan optreden, het aantal blamen snel kan oplopen en dat het voor kleine clubs onbetaalbaar wordt.
Voorstel om 1ste blaam als waarschuwing te geven en dan pas effectieve boete (30 ) toe te passen.
Een blaam zal slechts worden uitgesproken bij feiten die navenant zijn.
Het bestuur wil zeker niet de indruk wekken om bij het minste probleem met een blaam te zwaaien.
AR vraagt aantal minnelijke schikkingen op te trekken en de in het kalenderboekje afgedrukte schorsingen toe te passen.
Alzo worden onnodige en tijdrovende verplaatsingen voorkomen.
Daar waar het kan past het bestuur nu reeds minnelijke schikkingen toe en het aantal oproepen om te verschijnen is al herleid tot het minimum.
Als bepaalde clubs (te) regelmatig voor de groene tafel verschijnen ligt dit niet aan het bestuur !
Gele kaarten annuleren voor aanvang nieuw seizoen. negatief advies
AR vraagt dat clubs met terreinverlichting hun wedstrijden ook mogen spelen op vrijdagavond bvb. 19u. VVV is een recreatief verbond met voetbal op enkel zaterdagnamiddag.
We willen dat ook zo houden.
Mits akkoord van de tegenstrever en bij uitzondering kan op vrijdagavond een wedstrijd plaatsvinden.
AR vraagt voor het nieuwe seizoen zeker te bewaken dat de hoogste afdelingen 12 clubs bevatten. Ere-afdeling zal zeker 12 clubs tellen en in functie van aantal inschrijvingen gebeurt dat ook met de andere reeksen, zoniet minimum 11.
Er kan logisch niet gegarandeerd worden dat 3de afdeling met 11 clubs speelt, maar daar kan een parallelle extra-competitie zorgen voor voldoende wedstrijden.
AR vraagt om enkel spelers (3) van de 2de naar 1ste ploeg uit te lenen, andersom niet gezien dan competitievervalsing. Hierover is er elk jaar discussie.
Het bestuur meent dat het artikel zelfs terug dient aangepast te worden zoals in het verleden:
max. 3 spelers en dit mogelijk in beide richtingen en ook binnen dezelfde reeks.
Het inkrimpen van mogelijkheden gaat op termijn niet houdbaar zijn voor de hoogste ploegen.
AR vraagt de scheidsrechters de nodige opfrissing te geven betreffende wijzigingen in de reglementen van KBVB en FIFA. Bestuur erkent de noodzaak en zal dit voorbereiden voor de bijeenkomst van de refs in augustus '14.
AR stelt voor de scheidsvergoeding van 28 naar 30 Euro op te trekken en vraagt wat de inhoud is van de extra 5 Euro die de scheids via het bestuur bekomt. Omdat er reeds clubs zijn die spontaan 30 Euro geven, zal het bestuur dit voor het nieuwe seizoen veralgemenen.
De tussenkomst van 5 Euro door het bestuur wordt verminderd naar 3 Euro, zodat een ref per geblazen match 33 Euro bekomt.
Deze laatste vergoeding staat los van eender welke regeling of afspraak en is enkel bedoeld om de ref een extra tegemoetkoming te bezorgen.