Verslag 10 december  2001

VRAAG  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Fair-playbeker per reeks:
De AR is van mening dat de huidige criteria voor strafpunten
hopeloos is voorbijgestreefd.
Ploegen uit 1ste en 2de afdeling kunnen deze beker bijna
niet winnen, wat hebben komma's en punten met fair-play
te maken ??
Het voorstel wordt
afgewezen.
Transfersysteem aanpassen:
Een aangesloten speler, die nog niet aantrad voor zijn club,
kan transfereren, maar de afstaande club moet hierin beter
en met meer respect betrokken worden.
Er is vraag naar een databank om check-up te kunnen doen.
In geen geval kan een speler bij een nieuwe club aantreden
zonder de licentie van de verlatende club in te leveren !
Het voorstel wordt aanvaard
en een databank zal aan-
gelegd worden.
Aanpassing lijst strafmaten:
De inhoud en strafmaat van diverse artikelnummers is onjuist
en het is geleden van Info 101 dat de lijst nog verscheen.
AR doet het voorstel om de minnelijke schikkingen uit te
breiden tot straffen van 6 wedstrijden.
Het voorstel wordt aanvaard
De aangepaste strafmaat-
lijst zal op de website en in
de Info verschijnen en ter
beschikking worden gesteld
van de refs.
De MS blijft echter beperkt
tot 2 wedstrijden.
Dronkenschap scheidsrechter :
Wat te doen wanneer blijkt dat de scheidsrechter boven zijn
theewater zit ? Sommige clubs ervaarden dit reeds en de
Secretaris Scheidsrechterscomité is niet altijd bereikbaar !
Afgevaardigden van beide clubs kunnen voorbehoud maken.
De afgevaardigden hebben
het recht om voorbehoud
te maken.
Topschutter alle reeksen:
De prestaties van de topschutters dienen beter in de verf
gezet en het voorstel wordt gedaan om voor ALLE reeksen
een trofee te voorzien. Aanpassen art. 75.
Op straf van boete moet de thuisploeg, naast het melden van
de uitslag binnen het uur ook voortaan de NAMEN van alle
doelschutters mededelen aan de planton.
Het voorstel wordt aanvaard
vanaf het seizoen 01 - 02
Boeten en bijdragen:
De AR dringt er nogmaals op aan om de bedragen niet
verder uit te breiden of te verhogen, gezien de meerkost.
Het bestuur zal dit jaarlijks
evalueren.
Uitrusting scheidsrechters :
Scheidsrechters zijn verplicht de verbondsuitrusting te
dragen. Enkelen storen zich hier echter niet aan !, terwijl de
clubs bijgedragen hebben voor deze outfit.
Scheidsrechters worden geacht het reglement te kennen.
Tevens het verzoek de refs mede te delen dat een rijbewijs
een geldig identificatiemiddel is.
Het voorstel wordt aanvaard
er zal controle volgen.
Bezoek lokaal thuisploeg :
Sommige clubs nemen het niet nauw met hun aanwezigheid
en het steunen van de tombola. Een oud zeer !
De AR vraagt desnoods een boete op te leggen (25€?).
Het voorstel wordt afgewe-
zen, het bestuur zal de
clubs aanmanen.
Sportcomité :
Clubs die klacht indienen bij het Sportcomité moeten ook
uitgenodigd worden op de zitting.
Het voorstel wordt aanvaard
Terrein- en clubafgevaardigde :
De AR vraagt duidelijk te stellen dat hetgeen van toepassing
is voor de terreinafgevaardigde, OOK geldt voor de club-
afgevaardigde.(CA)
Ze moeten beiden in bezit zijn van een geldige licentie.
De CA mag een reservespeler zijn die echter niet kan spelen
zolang hij die functie bekleedt.
Hij kan ook niet vervangen worden door een effectieve
speler, die vervangen wordt, omdat niemand 2 functies op
1 en dezelfde wedstrijd kan uitoefenen.
In geval van ontbreken zal de kapitein de taak van TA/CA
vervullen, doch kan dan niet spelen.
De clubs moeten meer inzet leveren om in regel te zijn !
Volgend seizoen wordt
een nieuwe tekst uitge-
werkt.