Verslag 08 augustus 2002

VRAAG  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Weigering tot promoveren :
De AR vraagt het reglement terzake te volgen. Ploegen die
in aanmerking komen voor promotie MOETEN stijgen.
Dit punt werd reeds vermeld in de Info !
Het voorstel wordt
aanvaard.
Website :
De AR vraagt om de lijst van gele kaarten, geschorsten en
verslagen AR op de site te zetten.
De site is op die manier een prima vervanging van het
eerdere voorstel wedstrijdblad in 3-voud.
De clubs kunnen alzo aan zelfcontrole doen en iedereen
kan de verslagen van de AR nalezen.
Het voorstel wordt aanvaard
Scheidsrechterstekort :
Het voorstel, uitgaande van het bestuur, om geschorsten als
ref te laten spelen om het tekort aan te vullen, dit in ruil voor
een strafvermindering, vindt de AR géén goede oplossing.
Een straf moet een STRAF blijven en dit voor ALLE functies.
De AR vindt het inrichten van een scheidsrechterscursus
(zoals in het verleden en mét resultaat is gebeurd) beter.
De clubs moeten geïnteresseerden aanmoedigen om ref te
worden of op zoek gaan.
Het voorstel wordt afgewe-
zen.
Ook KBVB wees dit voorstel
af.

 

Interfederale Conventie :
Wie is Bestendig Afgvaardigde binnen de VVV ? Wordt alles
nog goed opgevolgd ?
Louis Van Ockel neemt deze
taak voor de VVV waar.
Eerdaags is er trouwens
een bijeenkomst gepland.
Wedstrijden op 21 december 2002 :
Verscheidene clubs vragen om op 21/12/02 NIET te moeten
spelen, dit omwille van de moeilijke periode.
Dit wordt jaarlijks geëvalu-
eerd, echter afhankelijk van
de kalender versus eventu-
ele afgelastingen.
Art. 42 probatie na 2/3 uitzitten straftijd:
De AR is van mening dat dit punt moet verdwijnen.
De straf is uitgesproken door één van de comités en is
definitief. AR vindt geen enkel argument om gratie te ver-
lenen of om een straf te verminderen.
Het voorstel wordt in beraad
gehouden.
Identiteit terrein- en/of clubafgevaardigde :
De AR stelt dat zowel TA als CA hun identiteit moeten kun-
nen bewijzen. Art. 35 is hier zeer duidelijk.
De AR betreurt het dat de door hen voorgestelde en door
het bestuur eerder gevolgde tekstaanpassing niet werd
opgenomen in het kalenderboekje en er tevens geen nieuwe
boete in het leven werd geroepen voor deze materie.
De AR vraagt het artikel te evalueren tegen volgend seizoen.
Het bestuur zal een evalu-
atie doen.
Verzenden wedstrijdbladen :
Vanaf 1.01.03 wordt gevraagd uitsluitend PRIORzegels te
gebruiken om de verwerking van de wedstrijdbladen te
versnellen en vlotter over gegevens te beschikken.
Het voorstel wordt aanvaard
Het bestuur maakt het
gebruik van PRIORzegels
verplicht.
VVV-info :
Er wordt aangedrongen om via de Info's meer mededelingen
te doen inzake oa. klassement, doelschutters, Dorssemont,
straffen, ...
Het voorstel wordt aanvaard
Info's worden uitgebreid.
Veteranencompetitie :
Is er hiervoor genoeg belangstelling?
Wanneer zal er gespeeld worden en aan welke voorwaarden
dienen de spelers te voldoen?
Betreft een vrijdagavond-
competitie.
Spelers vanaf 35 jaar mogen
deelnemen,MAX. 3 club-
spelers vanaf 30 jaar.
Het bestuur wacht de in-
schrijvingen af.