Verslag 03 december 2004

VRAAG  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Herindeling van de reeksen:
De AR vraagt de huidige indeling te willen behouden.
De AR vraagt aandacht voor de geografische ligging van
de clubs.
In de mate van het mogelijke wordt hieraan voldaan.
Soms dringt zich helaas een andere indeling op.
Clubs uit andere verbonden die wensen te starten :
De AR
stelt dat deze clubs dienen te starten in laagste afdeling.

 

 

Het bestuur treedt deze zienswijze bij.
Vanaf seizoen 05-06 zal elke VVV-club vooraf een intentieverklaring dienen te ondertekenen dat zij GEEN afstand doet van de naam noch van het stamnr.
Rechtstreekse beslissingen Sportcomité :
De AR stelt dat clubs de kans moeten krijgen zich te verdedigen en bijgevolg, althans voor de "gewone" zaken, eerst het OC moeten passeren.
In het reglement is dit voorzien.
Indien echter dringende beslissingen dienen genomen te worden is dit een specifieke bevoegdheid van het SC.
Vrijhouden van de neutrale zone:
De AR stelt dat vaak onbevoegde personen in deze zone vertoeven en vraagt orde op zaken te stellen.
De refs worden nogmaals geïnstrueerd de nodige aandacht te hebben en op te treden.
Scheidsrechterskledij:
Louis Van Ockel stelt een regeling voor om de nieuwe uitrusting door de clubs te laten financieren.
De AR gaat met het voorstel akkoord.
De regeling werd inmiddels opgenomen in het reglement seizoen 04-05.
Zie onder KOSTEN.
Aanvangsuur wedstrijden:
AR vraagt om het reglement strikt toe te passen en wedstrijden enkel te laten beginnen tussen 12.30u en 15.30u.
Dit is helaas niet mogelijk gezien er tot 3 wedstrijden op hetzelfde terrein moeten plaatsvinden.
Arbitreren van eigen club:
AR stelt dat refs de club, waartoe zij zijn aangesloten, niet mogen arbitreren.
Het Scheidsrechterscomité volgt deze zienswijze, maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk.
Transfercomité:
AR stelt dat de beloofde regeling er nog altijd niet is.
( te tekenen formulieren en in kennis stelling van de afstaande club , ten laatste 1/08 )

 

 

Voor het seizoen 04-05 wordt een nieuwe regeling uitgewerkt.
De datum van 1.08 is echter niet haalbaar, gezien nadien nog vaak aanvragen gebeuren.

Een PC-programma is in uitbouw en zal gebruikt worden vanaf september '04.