Verslag 10 april 2003

VRAAG  ADVIESRAAD ANTWOORD BESTUUR 
Uitsluiting club na 3x blaam:
De AR vraagt elke omstandigheid apart te bekijken.
De AR stelt dat na herhaling van zware fouten het SC 
onmiddellijk een club kan uitsluiten.
Het voorstel wordt
aanvaard.
Inzage clubs op boetes, sancties, gele kaarten:
De AR vraagt dat clubs terzake inzage kunnen krijgen.

 

Op aanvraag kan een overzicht
bekomen worden bij de
verantwoordelijke.
Op de website zijn de gele
kaarten reeds vermeld.
Kalender en winterstop:
AR vraagt om tussen Kerstmis en Nieuwjaar niet te spelen
en een winterstop in te lassen.

Dit wordt opgevolgd, maar het
kan dat inhaalwedstrijden toch
moeten gespeeld worden.
In onderling overleg kan
gespeeld worden op 3/1/04.
Overzicht gele kaarten bij aanvang seizoen:
AR vraagt om een overzicht te krijgen.

Dit kan eventueel opgevraagd
worden bij de verantwoordelijke.
Het overzicht komt alleszins op
de website !!
Uitsluiting club na 3x forfait:
AR stelt dat forfait, uitgesproken door OC ook in aanmerking moet komen.

AR vraagt ook rekening te houden met de zogenaamde
"halve wedstrijden" om boetes te ontlopen.

negatief


negatief
Spelen op Paasweekend:
AR vraagt om dit weekend zeker vrij te houden gezien de
diverse Paastornooien die worden ingericht.
Wordt opgevolgd.

Spelers en bekercompetitie:
AR stelt dat spelers die minder dan 5 wedstrijden hebben
gespeeld, niet mogen deelnemen aan bekermatchen.

Negatief advies.
Een controle terzake betekent een immens zware klus.
Iedereen met een geldige licentie mag deelnemen.
Transferperiode:
AR vraagt of er nog officiŽle verbondspapieren nodig zijn?
AR vraagt of er al een databank ter controle is aangelegd ?

Negatief
Neen, er wordt tegen seizoen '04-05 een programma gemaakt.