De kalender met alle wedstrijden is intussen gepubliceerd. (menu - speeldagen)
De links op alle wedstrijdpagina's
zijn actief. (vorige / volgende speeldag)
Wie opmerkingen mocht hebben ,contacteer het SECRETARIAAT VVV.

Speelkalender 2019 - 2020:

AANDACHT voor de clubverantwoordelijken:
Het adres van ARENA Verzekeringen NV is GEWIJZIGD !!
Nerviėrslaan 85 bus 2, 1040 BRUSSEL

Doorgeven van de uitslagen : 0494 897 092
 
kalender 2019
 
kalender 2020