KALENDER OPGESCHORT vanwege Corona-virus !!
Omwille van de alsmaar toenemende maatregelen teneinde de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan en naar analogie van andere verbonden heeft het bestuur VVV beslist dat de SPEELKALENDER tot nader bericht wordt OPGESCHORT.

doelschuttersstand tm 07/03/2020

ALGEMEEN FORFAIT SPORTIVARTS.
Algemeen forfait Sportivarts. Art. 80 is van kracht. De nog te spelen matchen worden omgezet in FF-score.

Speelkalender 2019 - 2020:

AANDACHT voor de clubverantwoordelijken:
Het adres van ARENA Verzekeringen NV is GEWIJZIGD !!
Nerviėrslaan 85 bus 2, 1040 BRUSSEL

Doorgeven van de uitslagen : 0494 897 092
 
kalender 2019
 
kalender 2020