Info 329

STAND VAN ZAKEN nav CORONA - crisis:
Als we kunnen en mogen samenkomen
zal de Kampioenenviering plaats hebben op de Algemene Vergadering van 11 juni ek.
Clubs die intussen vragen hebben rond de afwikkeling van administratieve bescheiden nemen zoals voorzien contact op met het VERBONDSSECRETARIAAT.

Intussen zijn er 2 nieuwe clubs ingeschreven, FC De Blazerkes en FC Royal Schellekes, zodat we ( tot heden toe) het nieuwe seizoen starten met 13 clubs.

Hou het veilig voor uzelf en draag zorg voor anderen.
Samen komen we hier beslist door.

doelschuttersstand tm 07/03/2020

Speelkalender 2019 - 2020:

AANDACHT voor de clubverantwoordelijken:
Het adres van ARENA Verzekeringen NV is GEWIJZIGD !!
Nerviėrslaan 85 bus 2, 1040 BRUSSEL

Doorgeven van de uitslagen : 0494 897 092
 
kalender 2020
 
kalender 2021