Speelkalender 2019 - 2020:
Ondanks talloze pogingen van het secretariaat / bestuur om de club Banlieu te contacteren en er van hen ook tot heden toe ook geen enkele reactie komt/kwam inzake inschrijving en betaling, heeft het bestuur definitief beslist over te gaan tot een reeks met 12 clubs.
De speelkalender is dus definitief.


AANDACHT voor de clubverantwoordelijken:
Het adres van ARENA Verzekeringen NV is GEWIJZIGD !!
Nerviėrslaan 85 bus 2, 1040 BRUSSEL

Doorgeven van de uitslagen : 0494 897 092
 
kalender 2019
 
kalender 2020